วัด

Tagged photos (48)

Thai Temple
User HappyLife
0 0
temple
User HappyLife
0 0
Temple
User HappyLife
0 0
Tree Buddha
User HappyLife
0 0
Buddha statue
User HappyLife
0 1
Buddha statue
User HappyLife
0 1
Temple
User HappyLife
0 0
Buddhism
User Chill_Chill
0 2
Thailand Temple
User Chill_Chill
0 0
Sukhothai Historical Park
User Little_Me
0 0
Sukhothai Historical Park
User Little_Me
0 1
Sukhothai Historical Park
User Little_Me
0 1
Sukhothai Historical Park
User Little_Me
0 1
Sukhothai Historical Park
User Little_Me
0 0
Rong Khun temple @ Chiang Rai
User HappyLife
0 0
Rong Khun temple @ Chiang Rai
User HappyLife
1 2
Rong Khun temple @ Chiang Rai
User HappyLife
0 0
Rong Khun temple @ Chiang Rai
User HappyLife
0 0
Rong Khun temple @ Chiang Rai
User HappyLife
0 0
Rong Khun temple @ Chiang Rai
User HappyLife
0 0
Rong Khun temple @ Chiang Rai
User HappyLife
0 0
Wall Painting @ Phumin Temple
User HappyLife
0 0
Wall Painting @ Phumin Temple
User HappyLife
0 1
Tha Sung temple
User HappyLife
0 0
Tha Sung temple
User HappyLife
0 1
Khao Na Na Luang Dhamma Park
User Photohits
0 0
Daruma @ Japan
User Photohits
0 1
Godaido, Sendai @ Japan
User Photohits
0 0
พม่าชายแดนติดแม่สาย
User Chill_Chill
0 0
วัดฟ้าเวียงอินทร์
User HappyLife
0 0
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ไทฉะ
User yowapa
0 0
เครื่องรางวัดเซ็นโซจิ ญี่ปุ่น
User Photohits
0 0
วัดเซ็นโซจิ ญี่ปุ่น
User Photohits
0 0
วัดเซ็นโซจิ ญี่ปุ่น
User Photohits
0 0
วัดเซ็นโซจิ ญี่ปุ่น
User Photohits
0 0
ธูป กระถางธูป
User Photohits
0 0
วิธีจุดธูปของวัดญี่ปุ่น
User Photohits
0 0
วัดเซ็นโซจิ ญี่ปุ่น
User Photohits
0 0
วัดเซ็นโซจิ ญี่ปุ่น
User Photohits
0 0
วัดเซ็นโซจิ ญี่ปุ่น
User Photohits
0 1
เกาะกระดาด ตราด
User yowapa
0 0
ท้องฟ้ายามเย็น
User yowapa
0 1
พระพุทธรูป
User Photohits
0 1
เจดีย์ชเวดากอง
User Photohits
1 2
ตลาดรอบวัดพระปฐมเจดีย์
User codebee
1 2
วิวกลางคืน
User codebee
0 0
วัดในพม่า
User codebee
0 0
Shwedagon Pagoda
User yowapa
2 2